Hayatın pek çok farklı alanında karşımıza çıkan bir kavram olan kümülatif, temel bir manaya sahip olsa bile aslında kullanıldığı alan ve oluşturduğu tabire nazaran apayrı manaları da söz eder. Gelin kümülatif ne demek, manası ne yakından bakalım ve kullanıldığı alanlar üzerinden birtakım örnekler görelim.