Bir din olup olmadığı tartışmaya açık olan şamanizm, Türklerin de içinde bulunduğu Asya toplumları ortasında yaygın bir inanç biçimidir. Bugün hâlâ şamanizm inancına sahip bireyler olsa bile tek ilahlı dinlerin yayılması ile birlikte şamanizm ritüelleri artık sırf muhakkak toplumların eski gelenekleri hâline gelmiştir.