Bakan Uraloğlu’ndan cep telefonu uyarısı: Yan sanayi batarya kullanmayın

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Hacettepe Teknokent içerisindeki Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu Piyasa Nezaret Laboratuvarı Müdürlüğünü gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, birinci olarak irtibat sağlayan elektronik aygıtların elektromanyetik çıkış gücünün test edildiği “yarı yansımasız” ve “tam yansımalı” laboratuvarları, akabinde telsiz testlerinin yapıldığı ve frekans ölçümlerinin alındığı odaları ziyaret etti. Son olarak taşınabilir haberleşme aygıtlarının fiziki testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarı gezen Uraloğlu, hasar testinin yapıldığı alanda bir cep telefonunu sistem marifetiyle 1 metre yüksekten ahşap yere bıraktı. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bu alanda yetkililerin cep telefonlarını 3’er kere yere bırakarak hasar testi yaptıklarını söz ederek, daha sonra telefonlarda oluşabilecek beklenen hasarları muhakkak kriterlere nazaran kayıt altına aldıklarını anlattı.

Üç bin voltluk elektrik testini izledi

Aynı laboratuvarda voltaj, batarya ve şarj aygıtlarının da testlerinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bir şarj aygıtına 1 dakika müddetince verilen 3 bin voltluk elektrik testini izledi. Batarya testlerinin uygulandığı alanı da inceleyerek uzmanlardan tamir atölyeleri ve vatandaşların cebinde patlayan cep telefonları hakkında bilgi alan Uraloğlu, şunları kaydetti: “Buradan vatandaşlarımıza da rastgele bir cep telefonu patlamasına maruz kalınmaması için aygıtlarda standart olan, yan sanayi olmayan, testlerden geçmiş bataryaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadarki testlerde firmalardan genel standart hiçbir eser patlamamış.”

Piyasa Nezaret Laboratuvarı

AB ile ahenk çalışmaları kapsamında Türkiye’nin telekomünikasyon bölümünde piyasa nezareti ve kontrolü yapma vazifesi, 4703 sayılı Eserlere Ait Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Piyasa Nezaret Laboratuvarı Müdürlüğüne (PGM) verildi. Kurum tarafından da 2007’de Piyasa Nezaret Laboratuvarı kuruldu. Piyasa nezareti ve kontrolü genel olarak, AB’nin malların özgür sirkülasyonunu temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen aygıtların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi temeline dayanıyor. Kurum, bölümde kullanılan ve kullanılacak sistemler ile terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğu bakımından test/deney prosedürlerini oluşturma, ilgili standartları takip etme, prosedürleri güncelleme ve testleri/deneyleri yapma yahut yaptırma vazifelerini üstleniyor. Türkiye’de piyasaya arz edilen telekomünikasyon terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrolü Telsiz Ekipmanları Direktifi (RED) kapsamında yürütülüyor.

Oyun Haberleri

Gönderiliyor
Kullanıcı oyu
0 (0 Oy)